Vajnorská 127 / C
0911 07 09 71
Zemmco Systems

Kanadský červený céder

Obľúbený Kanadský céder s vynikajúcou odolnosťou a prirodzenou krásou

Čo je Kanadský červený céder? Základné informácie:

Kanadský Červený Céder, známy aj ako Western Red Cedar, je jedným z najušľachtilejších druhov dreva pochádzajúcich z lesných oblastí Severnej Ameriky, najmä z kanadského pacifického pobrežia. Jeho výnimočnosť spočíva v kombinácii estetickej krásy a prirodzenej odolnosti.

Image

Kanadský Červený Céder je obzvlášť odolný voči poveternostným podmienkam, hnilobe a škodcom. Táto prirodzená odolnosť mu umožňuje vydržať v náročných vonkajších podmienkach bez potreby častého ošetrovania, čím zabezpečuje jeho dlhú životnosť.

Tento druh dreva má charakteristickú mäkkú červenohnedú farbu, ktorá s plynutím času nadobúda ešte hlbší a bohatší odtieň. Jeho atraktívna textúra a jemná vôňa robia z neho obľúbený výber pre interiérový dizajn.

Červený Céder sa často používa na výrobu kvalitného exteriérového nábytku, záhradných prvkov, obkladov a stavebných materiálov. Jeho prirodzená odolnosť a estetická príťažlivosť ho robia obľúbeným vo vysoko kvalitných aplikáciách.

Image

Kanadský Červený Céder pochádza predovšetkým z lesných oblastí západnej Kanady, kde ideálne podnebie a pôdne podmienky napomáhajú rastu a kvalite týchto stromov. S postupom času sa Červený Céder stal dôležitou súčasťou kanadskej kultúry a ekonomiky, a získal medzinárodné uznanie pre svoju nezameniteľnú kvalitu a široké využitie.

Pre svoje mimoriadne vlastnosti je veľmi vhodným materiálom na opláštenie budov. Je vysoko a prirodzene odolný proti drevokaznému hmyzu, mimoriadne rozmerovo stabilný, ľahký a má výborné tepelne aj zvukovo izolačné vlastnosti.

Kanadský červený céder je zahrnutý v zozname schválených druhov dreva na použitie v drevených fasádnych prvkoch (SKH-Publication 99-05).

Image
Technické informácie
Meno
Kanadský červený céder
Bežné mená
Western Red Cedar
Vedecké meno
Thuja plicata
Primárna lokalita
Pôvodným domovom Kanadského Červeného Céderu je západné pobrežie Kanady, najmä Britská Kolumbia.
Rozšírenie
Céder sa vyskytuje aj v severozápadnej časti Spojených štátov amerických, vrátane štátov Washington a Oregon.
Podmienky rastu
Preferuje vlhké, mierné podnebie pacifického severozápadu. Prosperuje v oblastiach s vysokým ročným úhrnom zrážok a úrodnou pôdou s dobrou drenážou.
Farba
Má charakteristickú mäkkú červenohnedú farbu, ktorá s plynutím času nadobúda ešte hlbší odtieň.
Textúra
Céder má rovné alebo mierne vlnité zrná s jemnou až stredne hrubou textúrou.
Vôňa
Má charakteristickú príjemnú a sviežu vôňu, ktorá je obzvlášť výrazná pri spracovaní.
Výška
Dosahuje výšku od 20 do 60 metrov.
Obvod kmeňa
1 až 2 metra
Priemerná váha suchého dreva
Približne 370 kg/m³
Špecifická hmotnosť
Céder má špecifickú hmotnosť okolo 0,37 (370 kg/m³), čo znamená, že je pomerne ľahké.
Tvrdosť (Janka Hardness)
Približne 350 lbf (1,560 N), čo znamená, že je menej tvrdé a odolné voči poškriabaniu a oderu v porovnaní s inými drevinami.
Modul prasknutia (pevnosť v ohybe)
Približne 7,500 psi (51.7 MPa), čo ukazuje na dobrú pevnosť Céderu pri ohybe.
Modul elasticity
Približne 1,110,000 psi (7.65 GPa), čo indikuje dobrú pružnosť a odolnosť voči deformácii.
Pevnosť pri tlaku
Približne 4,560 psi (31.4 MPa), čo svedčí o primeranej odolnosti materiálu voči stláčaniu.
Zmršťovanie (radial)
Relatívne nízke zmršťovanie. Radiálne zmršťovanie je približne 2.4% a tangenciálne zmršťovanie je okolo 5.0%.
Spracovateľnosť
Céder sa ľahko spracováva a tvaruje, čo ho robí ideálnym pre mnohé aplikácie, aj keď jeho mäkkosť môže vyžadovať určitú opatrnosť pri spracovaní.
Cena
Kanadský Červený Céder je cenovo dostupnejší v porovnaní s niektorými exotickými drevinami, ale stále patrí medzi vyhľadávané a kvalitné drevo. Cena sa líši v závislosti od kvality a pôvodu.
Cena fasádnych dosiek
od 99 Eur /m2

Ak máte iné otázky o Kanadskom červenom cédri, neváhajte nás kontaktovať.

Zemmco Systems

Naše terasy, fasády a ploty z Kanadského červeného cédru

Pozrite sa aké projekty z Kanadského červeného cédru sme úspešne dokončili pre našich klientov.

Zemmco Systems

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Pridajte sa k stovkám spokojných zákazníkov a úspešne dokončených projektov.

Zemmco Systems

História a pôvod Kanadského červeného cédra

Kanadský červený céder, známy vedecky ako Thuja plicata, má hlboké korene v histórii a kultúre Severnej Ameriky, najmä na západnom pobreží Kanady a v severozápadnej časti Spojených štátov. Dlhé pred príchodom európskych osadníkov bol Kanadský červený céder široko využívaný pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Bol cenený pre svoju odolnosť, ľahkú spracovateľnosť a mnohostranné využitie. Domorodé kmeňy využívali céder na výrobu totemových stĺpov, kanoe, obydlí a rôznych náradí. S rozvojom európskeho osídlenia v Severnej Amerike sa Kanadský červený céder stal významným exportným artiklom, najmä pre jeho použitie v stavebníctve, nábytkárstve a iných odvetviach. V súčasnosti je Kanadský červený céder ceným pre jeho estetické kvality a prirodzenú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Je obľúbený pre výrobu exteriérového nábytku, obkladov, podláh a iných stavebných materiálov. Kanadský červený céder má významné miesto v ekonomike regiónov, kde sa nachádza, najmä v Britskej Kolumbii. Okrem ekonomického významu má céder aj kultúrnu hodnotu, najmä pre pôvodné obyvateľstvo, kde má historický a duchovný význam.

Image link
Zemmco Systems

Prečo je Kanadský červený céder obľúbený

Prirodzená odolnosť
Céder je prirodzene odolný voči hnilobe, škodcom a vlhkosti, čo ho robí ideálnym pre exteriérové použitie, ako sú terasy, záhradný nábytok a strešné krytiny.
Estetická prítažlivosť
Má atraktívnu červenohnedú farbu a jedinečnú textúru, ktorá s časom získava na hĺbke a charaktere. Tento vzhľad je obľúbený v nábytkárstve a dekoratívnych aplikáciách.
Ľahká spracovateľnosť
Céder je mäkký, ale odolný, čo uľahčuje jeho spracovanie a tvarovanie, vhodný pre rôzne typy drevoobrábacích projektov.
Vôňa
Céder má charakteristickú sviežu a príjemnú vôňu, ktorá je populárna nielen v stavebníctve, ale aj v aromaterapii a výrobe cédrových výrobkov.
Izolačné vlastnosti
Céder má dobré izolačné vlastnosti, čo ho robí vhodným pre výstavbu domov a iných konštrukcií.
Zemcco Systems

Využitie Kanadského červeného cédru

Jeho pevnosť a odolnosť umožňujú použitie v rôznych stavebných aplikáciách, vrátane konštrukcie rámov, stĺpov a nosných prvkov. Vďaka svojej charakteristickej vôni sa céder často využíva v aromaterapeutických výrobkoch a ako dekoratívny materiál.

Podlahové krytiny
Céder sa využíva aj v podlahárstve, najmä v miestach, kde je potrebná odolnosť voči vlhkosti a príjemný vzhľad.
Strešné krytiny
Vzhľadom na jeho estetický vzhľad a odolnosť voči hnilobe je céder často používaný na exteriérové obklady a strešné krytiny domov a budov.
Výroba nábytku
Jeho prirodzená odolnosť voči poveternostným vplyvom a škodcom robí céder ideálnym materiálom pre výrobu vonkajšieho nábytku, ako sú záhradné lavičky, stoly a ležadlá.
Sauny
Céder je obľúbený materiál pre výrobu saún a interiérových prvkov vďaka jeho príjemnej vôni a odolnosti voči vlhkosti.
Zemmco Systems

Ekologické otázky spojené s ťažbou Kanadského Červeného Céderu

Intenzívna ťažba môže prispievať k deforestácii a zmenám v ekosystémoch, čo ovplyvňuje biodiverzitu a prirodzené obydlia v oblastiach, kde rastie céder.

Dopad na vodné zdroje
Ťažba cédru môže mať dopad na vodné zdroje a pôdnu eróziu v ťažobných oblastiach.
Lokálne ekosystémy
Ťažba Jatoby môže narušiť ekosystémy, ovplyvňujúc prírodné habitaty a biologickú diverzitu v lesoch.
Udržateľná tažba
Potreba zabezpečiť udržateľné postupy v ťažbe, vrátane obmedzenia nadmerného výrubu a podpory opätovného zalesňovania, je kľúčová pre ochranu lesov.
Certifikácia
Zvyšuje sa dopyt po dreve s certifikáciou, ako je FSC, ktorá zaručuje, že ťažba sa vykonáva udržateľným a ekologicky zodpovedným spôsobom.
Zemmco Systems

Naše terasy, fasády a ploty z Kanadského červeného cédru

Pozrite sa aké projekty z Kanadského červeného cédru sme úspešne dokončili pre našich klientov.

Zemmco Systems

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Pridajte sa k stovkám spokojných zákazníkov a úspešne dokončených projektov.

Ekonomický vplyv ťažby Kanadského červeného cédru

Ťažba cédru poskytuje dôležitý zdroj príjmov pre miestne komunity v Kanade, najmä v Britskej Kolumbii, vrátane pracovných príležitostí v lesnom hospodárstve a súvisiacich odvetviach. Aktivita v oblasti ťažby cédru môže stimulovať lokálne hospodárstvo, zvyšovať dopyt po súvisiacich službách a prispievať k hospodárskemu rastu v daných regiónoch.

Nelegálna tažba

Nelegálna ťažba céderu môže mať negatívny ekonomický dopad, vrátane straty príjmov pre vlády a legitímne podniky, a negatívnych dôsledkov na legálny obchod s drevom.

Udržateľnosť

Rastúca potreba investovať do udržateľných ťažobných postupov a certifikácie môže byť kľúčom k zabezpečeniu dlhodobej ekonomickej stability v oblastiach, kde sa céder ťaží.

Export

Céder je významným exportným artiklom pre Kanadu, čo prispieva k národnému hospodárstvu a zvyšuje medzinárodný obchod.
Zemmco Systems

Aktuálne výzvy v obchode s Kanadským červeným cédrom

Zabezpečenie udržateľnej ťažby a obchodovania s Itaubou je hlavnou výzvou, najmä v kontexte rastúcej globálnej požiadavky na ekologicky zodpovedné postupy.

Certifikácia a udržateľnosť
Zabezpečenie udržateľnej ťažby a obchodovania s céderom je hlavnou výzvou. Rastúci dopyt po certifikovanom a ekologicky zodpovedne získanom dreve zvyšuje potrebu transparentnosti a dodržiavania environmentálnych štandardov.
Obchodné bariéry
Zmeny v medzinárodných a národných reguláciách týkajúcich sa obchodu s drevenými výrobkami môžu vytvárať výzvy pre exportérov a výrobcov céderu.
Dopyt po alternatíve
Rastúci dopyt po alternatívnych, ekologicky udržateľných materiáloch môže vytvárať konkurenciu pre Kanadský červený céder na trhu.

Súčasný stav a budúcnosť Kanadského červeného cédru

Súčasnosť
Stabilný dopyt: Kanadský červený céder si udržiava stabilný dopyt na trhu, najmä vďaka svojim estetickým a trvanlivým vlastnostiam. Udržateľnosť a certifikácia: Zvýšená pozornosť sa venuje udržateľnosti ťažby céderu, s dôrazom na certifikované a ekologicky zodpovedné postupy. Ekologická výzva: Ochrana lesov a biodiverzity je kľúčovým aspektom pri ťažbe céderu, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie.
Budúcnosť
Zvýšené regulácie: Možno očakávať, že v budúcnosti sa zvýši regulácia a kontrola obchodu s céderom, aby sa zabezpečila jeho udržateľnosť. Technologický rozvoj: Inovácie v spracovaní a využití céderu môžu otvoriť nové možnosti a rozšíriť jeho aplikácie. Trhové trendy a dopyt: Budúci dopyt po Kanadskom Červenom Cédri bude ovplyvnený globálnymi trhovými trendmi, najmä smerom k udržateľnejším stavebným materiálom. Ochrana a udržateľná ťažba: Zvýšené úsilie o ochranu lesov a podpora udržateľných metód ťažby môže viesť k lepšiemu riadeniu zdrojov a zabezpečiť udržateľnosť Kanadského Červeného Cédru. Ekologická a sociálna zodpovednosť: Očakáva sa, že budúci obchod s céderom bude viac zameraný na ekologickú a sociálnu zodpovednosť, aby sa zabezpečila ochrana prírodných zdrojov a podporili miestne komunity.
Zemcco Systems

Udržateľné metódy správy a ťažby Kanadského červeného cédru

Používanie certifikovaných systémov, ako je FSC (Forest Stewardship Council), na zabezpečenie udržateľnej ťažby a správy lesov, odkiaľ pochádza Kanadský červený céder. Implementácia programov na obnovu a výsadbu nových stromov céder po ich vyťažení, aby sa udržala populácia stromov a ich prirodzené prostredie.

Selektívna tažba
Vyberanie len určitých stromov na ťažbu, čím sa minimalizuje dopad na les a jeho ekosystém, a zároveň sa podporuje zachovanie biodiverzity.
Zapojenie miestnych komunít
Zapojenie miestnych komunít do procesu ťažby a správy lesov, čím sa zabezpečí, že ich potreby a práva sú rešpektované a podporuje sa lokálny ekonomický rozvoj.
Dopad na ekosystémy
Používanie techník ťažby, ktoré minimalizujú fyzický a environmentálny dopad na lesy, ako sú nízko impaktové metódy ťažby.
Dlhodobé plánovanie
Vypracovanie a dodržiavanie dlhodobých plánov pre udržateľné hospodárenie s lesmi, kde sa céder ťaží, zabezpečuje ich trvalú udržateľnosť a ochranu.
Zemmco Systems

Praktické tipy pre kupujúcich Kanadského červeného cédru

Overenie certifikácie
Pri nákupe cédru hľadajte certifikáciu, ako je FSC (Forest Stewardship Council), ktorá zaručuje, že drevo bolo získané z udržateľne spravovaných lesov.
Pôvod dreva
Zistite, odkiaľ drevo céder pochádza a aké postupy boli použité pri jeho ťažbe, aby ste sa uistili, že je to zodpovedný a etický zdroj.
Poznanie vlastností
Oboznámte sa s typickými vlastnosťami Kanadského Červeného Cédru, ako sú farba, textúra, tvrdosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom.
Plánovanie
Rozhodnite sa, na aký účel bude céder použitý, a uistite sa, že jeho vlastnosti sú vhodné pre váš konkrétny projekt, napríklad pre exteriérový nábytok, obklady alebo strešné krytiny.

Často kladené otázky

Toto sú najčastejšie otázky našich klientov

Ako rozpoznať kvalitný céder?

Farba a vzhľad: Kvalitný céder má charakteristickú červenohnedú farbu, ktorá je rovnomerná a bez veľkých farebných variácií. Pozrite sa na rovnomernosť farby a absenciu nežiaducich škvŕn. Textúra a zrno: Céder by mal mať jemnú až stredne hrubú textúru so zrnami, ktoré sú väčšinou rovné alebo mierne vlnité. Kvalitné drevo bude mať pravidelné a pekné zrná. Vôňa: Kvalitný céder má príjemnú a charakteristickú vôňu, ktorá je často opísaná ako svieža a drevitá. Táto vôňa je typická a žiadúca. Hustota a tvrdosť: Céder je známy svojou ľahkosťou a strednou tvrdosťou. Drevo by malo byť pevné, ale nie príliš ťažké. Povrchové defekty: Skontrolujte drevo na prítomnosť trhlín, dierok od hmyzu alebo iných defektov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho kvalitu alebo použitie. Certifikácia a pôvod: Overte si, či má drevo certifikát FSC alebo iné uznávané ekologické certifikácie, ktoré zaručujú udržateľný a etický pôvod. Vlhkosť a sušenie: Uistite sa, že drevo je správne usušené, aby sa zabránilo budúcemu krúteniu alebo deformácii. Drevo by nemalo mať známky nadmernej vlhkosti.

Ako sa starať o Céder?

Pravidelné čistenie: Udržujte céder čistý pomocou mäkkej kefy alebo handričky na odstránenie prachu a nečistôt. Pri hlbšom čistení použite mierne čistiaci prostriedok určený pre drevo. Ochrana pred vlhkosťou: Aj keď je céder odolný voči vlhkosti, je dobré chrániť ho pred dlhodobým vystavením extrémnej vlhkosti alebo stojatej vode. Olejovanie a voskovanie: Pravidelná aplikácia vhodného oleja alebo vosku môže pomôcť udržať povrch céderu hladký a zvýrazniť jeho prirodzenú farbu. Tento postup tiež poskytuje dodatočnú ochranu. Vyvarujte sa priamemu slnku: Dlhodobé vystavenie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie farby céderu. Ak je to možné, umiestnite výrobky z céderu tak, aby boli chránené pred priamym slnkom. Vyhnite sa agresívnym chemikáliám: Pri čistení a údržbe sa vyhnite použitiu agresívnych chemikálií, ktoré by mohli poškodiť drevo alebo jeho povrchovú úpravu. Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte výrobky z céderu na známky poškodenia alebo opotrebenia a podľa potreby vykonajte opravy alebo povrchové úpravy. Ochrana pred škodcami: Hoci céder je odolný voči škodcom, je dobré občas skontrolovať drevo na prítomnosť termitov alebo iného hmyzu.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám ich zodpovieme.

Zemmco Systems

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Pridajte sa k stovkám spokojných zákazníkov a úspešne dokončených projektov.