Vajnorská 127 / C
0911 07 09 71
Zemmco Systems

Itauba

Výborná alternatíva k IPE a k iným tmavým drevinám používaným v exteriéri

Čo je Itauba? Základné informácie:

Itauba, známe tiež ako Brazilský orech, je druh dreva, ktorý sa nachádza v tropických lesoch Južnej Ameriky, predovšetkým v Brazílii. Jeho výnimočnosť spočíva v kombinácii estetickej príťažlivosti a vynikajúcej odolnosti, čo z neho robí cenný materiál v rôznych odvetviach.

Itauba je výnimočne odolná voči hnilobe, škodcom a extrémnym poveternostným podmienkam. Táto prirodzená odolnosť ju robí ideálnou pre použitie vo vonkajších aplikáciách, ako sú terasy, exteriérový nábytok a dokonca aj v prístavbových konštrukciách, kde je dlhovekosť kľúčová.

Image

Itauba má bohatú, tmavohnedú až čiernu farbu, ktorá môže obsahovať atraktívne jemné pruhy. Táto kombinácia farby a jemnej textúry robí z Itauby vyhľadávaný materiál v luxusnom nábytkárstve a dekoratívnych aplikáciách.

V dôsledku svojich vlastností sa Itauba často používa na výrobu kvalitného vonkajšieho nábytku, podlahových krytín a dokonca aj lodných palúb. Vzhľadom na svoju odolnosť a estetickú hodnotu sa Itauba stala populárnym výberom v architektúre a dizajne.

Technické informácie
Meno
Itauba
Bežné mená
Vedecké meno
Mezilaurus itauba
Primárna lokalita
Itauba je prirodzene rozšírená v tropických lesoch Južnej Ameriky, najmä v Brazílii.
Rozšírenie
Drevo sa vyskytuje aj v iných častiach Južnej Ameriky vrátane Venezuely a Kolumbie.
Podmienky rastu
Itauba preferuje vlhké tropické podnebie. Prosperuje v oblastiach s vysokým ročným úhrnom zrážok, teplým počasím a úrodnou pôdou s dobrou drenážou.
Farba
Tmavohnedá až čierna, často s jemnými pruhmi.
Textúra
Itauba má stredne hrubú textúru so zrnami, ktoré sú väčšinou rovné alebo mierne vlnité.
Vôňa
Nemá výraznú vôňu.
Výška
Môže dosiahnuť výšku od 30 do 40 metrov.
Obvod kmeňa
1 až 1,5 metra
Priemerná váha suchého dreva
Približne 1,050 kg/m³
Špecifická hmotnosť
Itauba má špecifickú hmotnosť okolo 1,05 (1,050 kg/m³), čo znamená, že je výrazne ťažšie ako voda.
Tvrdosť (Janka Hardness)
Približne 3,680 lbf (16,390 N), čo naznačuje, že je to mimoriadne tvrdé drevo odolné voči poškriabaniu a oderu.
Modul prasknutia (pevnosť v ohybe)
Približne 22,000 psi (151.7 MPa), ukazuje na vysokú pevnosť Itauby pri ohybe.
Modul elasticity
Približne 2,940,000 psi (20.28 GPa), čo indikuje vysokú pružnosť a odolnosť voči deformácii.
Pevnosť pri tlaku
Približne 11,600 psi (80 MPa), čo svedčí o vysokom odolnosti materiálu voči stláčaniu.
Zmršťovanie (radial)
Mierne zmršťovanie. Radiálne zmršťovanie je približne 4.0% a tangenciálne zmršťovanie je okolo 6.4%.
Spracovateľnosť
Napriek svojej tvrdosti sa Itauba dá spracovávať, hoci môže byť náročná na nástroje kvôli svojej vysoké tvrdosti a hustote.
Cena
Itauba patrí medzi drahšie typy dreva, najmä vzhľadom na jeho výnimočné vlastnosti a odolnosť. Cena sa líši v závislosti od kvality a pôvodu.
Cena terasových dosiek
od 49 Eur za m2

Ak máte iné otázky o Itaube, neváhajte nás kontaktovať.

Zemmco Systems

Naše terasy, fasády a ploty z Itauba

Pozrite sa aké projekty z Itauby sme úspešne dokončili pre našich klientov.

Zemmco Systems

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Pridajte sa k stovkám spokojných zákazníkov a úspešne dokončených projektov.

Zemmco Systems

História a pôvod Itauby

Itauba má svoje korene v tropických lesoch Južnej Ameriky. Tento druh dreva, vedecky známy ako Mezilaurus itauba, je odjakživa cennou súčasťou ekosystémov tejto oblasti, najmä v Brazílii. Historicky bolo drevo Itauba používané domorodými obyvateľmi Južnej Ameriky pre jeho odolnosť a pevnosť. Pôvodne sa využívalo na výrobu rôznych nástrojov, konštrukcií a plavidiel vďaka svojej odolnosti voči hnilobe a škodcom. S objavom Ameriky a následným príchodom Európanov došlo k rozšíreniu obchodovania s Itaubou a inými cennými drevinami. Jeho obľúbenosť na medzinárodných trhoch rýchlo rástla, najmä vďaka jeho vynikajúcim vlastnostiam vhodným pre stavebníctvo a výrobu nábytku. V súčasnosti je Itauba vyhľadávané pre svoju odolnosť, estetiku a trvanlivosť, čo z neho robí populárny materiál v stavebníctve, výrobe luxusného nábytku a exteriérových aplikáciách ako terasy či podlahy.

Image link
Zemmco Systems

Prečo je Itauba obľúbená

Vysoká odolnosť
Itauba je obzvlášť odolná voči hnilobe, vlhkosti a škodcom, čo ju robí ideálnou pre exteriérové použitie, ako sú terasy, záhradný nábytok a dokonca aj konštrukcie v náročných podmienkach.
Trvanlivosť
Itauba je známa svojou dlhovekosťou bez potreby častého ošetrovania alebo údržby, čo je výhodné pre dlhodobé projekty a výrobky.
Estetický vzhľad
S jej tmavohnedou až čiernou farbou, často s príťažlivými pruhmi, Itauba ponúka bohatý a luxusný vzhľad, obľúbený v nábytkárstve a interiérovom dizajne.
Tvrdosť a pevnosť
Jej vysoká tvrdosť a pevnosť z nej robia odolný materiál proti mechanickému poškodeniu, vhodný pre použitie tam, kde sa vyžaduje odolnosť.
Všestranné použitie
Vďaka svojim vlastnostiam sa Itauba dá použiť v širokom spektre aplikácií, od konštrukcie po nábytok, čo zvyšuje jej obľúbenosť na trhu.
Zemcco Systems

Využitie Itauby

Itauba je obľúbená na výrobu vonkajšieho nábytku, ako sú terasové sedenia, stoly a lavičky, vďaka svojej odolnosti proti poveternostným podmienkam a hnilobe. Vzhľadom na svoju pevnosť a odolnosť sa často používa v stavebníctve, napríklad na terasové dosky, vonkajšie obklady a konštrukčné prvky.

Podlahové krytiny
Pre svoju tvrdosť a odolnosť proti oderu je Itauba vhodná na podlahové krytiny, najmä v miestach s vysokou záťažou.
Hudobné nástroje
V niektorých prípadoch sa môže využiť aj na výrobu hudobných nástrojov vďaka svojim rezonančným vlastnostiam.
Nábytkárstvo
V interiéroch sa využíva pre svoju estetickú hodnotu, často na výrobu luxusného nábytku a dekoratívnych prvkov.
Loďiarstvo
Odolnosť voči vode a vlhkosti robí z Itauba vhodný materiál pre výrobu lodí, najmä pre časti, ktoré sú vystavené priamemu kontaktu s vodou.
Zemmco Systems

Ekologické otázky spojené s ťažbou Itauby

Drevené terasy sú univerzálne a môžu byť využité v rôznych prostrediach. Sú výbornou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kombináciu funkčnosti, estetiky a pohodlia vo svojom vonkajšom priestore.

Deforestácia
Intenzívna ťažba Itauby môže prispievať k deforestácii a strate prírodných lesov v Južnej Amerike, čo má negatívny dopad na biodiverzitu a ekosystémy.
Lokálne ekosystémy
Ťažba môže narušiť ekosystémy, zmeniť prirodzené habitaty divokých živočíchov a ovplyvniť ekologickú rovnováhu.
Nelegálna ťažba
Existuje problém s nelegálnou ťažbou Itauby, ktorá sa vykonáva bez ohľadu na ekologickú a sociálnu udržateľnosť.
Certifikácia
Je potrebné zabezpečiť udržateľné postupy v ťažbe Itauby, vrátane získavania dreva z certifikovaných lesov, aby sa dbalo na ochranu životného prostredia.
Zemmco Systems

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku

Pridajte sa k stovkám spokojných zákazníkov a úspešne dokončených projektov.

Ekonomický vplyv ťažby Itauby

Dlhodobá ekonomická udržateľnosť ťažby Itauby je závislá od riadenia a ochrany lesov, aby sa predišlo vyčerpaniu zdrojov a zabezpečila ich obnova.

Príjem pre miestne komunity

Ťažba Itauby môže poskytovať dôležitý zdroj príjmov pre miestne komunity v Južnej Amerike, vrátane zamestnanosti v lesnom hospodárstve a súvisiacich odvetviach.

Podpora lokálneho hospodárstva

Aktivita v oblasti ťažby Itauby môže stimulovať lokálne hospodárstvo, zvyšovať dopyt po súvisiacich službách a prispievať k hospodárskemu rastu v daných regiónoch.

Závislosť na vývoze

V krajinách, kde sa Itauba ťaží, môže existovať významná závislosť na jej vývoze ako hlavnom zdroji príjmov, čo môže byť rizikom v prípade kolísania globálnych trhov.

Zvýšená potreba investovať do udržateľných ťažobných postupov a certifikácie môže byť kľúčom k zabezpečeniu dlhodobej ekonomickej stability v oblastiach, kde sa Itauba ťaží.

Zemmco Systems

Aktuálne výzvy v obchode s Itaubou

Zabezpečenie udržateľnej ťažby a obchodovania s Itaubou je hlavnou výzvou, najmä v kontexte rastúcej globálnej požiadavky na ekologicky zodpovedné postupy.

Nelegálna tažba
Boj proti nelegálnej ťažbe Itauby, ktorá ohrozuje ekosystémy a znižuje hodnotu legálneho obchodu s týmto drevom, je kľúčovou výzvou.
Obchodné bariéry
Zmeny v medzinárodných a národných reguláciách týkajúcich sa obchodu s tropickými drevinami môžu predstavovať výzvy pre exportérov Itauby.
Dopyt po alternatíve
Rastúci dopyt po alternatívnych, ekologicky udržateľných materiáloch môže vytvárať konkurenciu pre Itaubu na trhu.

Súčasný stav a budúcnosť Itauby

Súčasnosť
Udržateľná ťažba: Existuje zvýšený dôraz na udržateľnú ťažbu Itauby, aby sa zabránilo nadmernému využívaniu a ochránilo životné prostredie. Populárnost v obchode: Itauba zostáva obľúbeným drevom v medzinárodnom obchode kvôli svojim estetickým a trvanlivým vlastnostiam, napriek výzvam súvisiacim s udržateľnosťou. Regulačné výzvy: Obchod s Itaubou čelí regulačným výzvam, ako sú obmedzenia na export a import v rôznych krajinách.
Budúcnosť
Zvýšené regulácie: Očakáva sa, že v budúcnosti sa zvýši regulácia a kontrola obchodu s Itaubou, aby sa zabezpečila udržateľnosť a ochrana životného prostredia. Technologický rozvoj: Inovácie v spracovaní a využití Itauby môžu otvoriť nové možnosti a rozšíriť jeho aplikácie. Dopyt a trhové trendy: Budúcnosť Itauby bude ovplyvnená globálnymi trhovými trendmi, vrátane dopytu po udržateľných stavebných materiáloch. Ochrana a udržateľná ťažba: Zvýšené úsilie o ochranu tropických lesov a podpora udržateľnej ťažby môže viesť k lepšiemu riadeniu zdrojov Itauby. Ekologické a sociálne zodpovednosti: Zvýšený dôraz na ekologické a sociálne zodpovedné praktiky v ťažbe a obchode s Itaubou bude pravdepodobne kľúčovým faktorom v jeho budúcnosti.
Zemcco Systems

Udržateľné metódy správy a ťažby Itauby

Certifikovaná ťažba: certifikovaných systémov, ako je FSC (Forest Stewardship Council), na zabezpečenie udržateľnej ťažby a správy lesov, odkiaľ pochádza Itauba. Vyberanie iba určitých stromov na ťažbu, čím sa minimalizuje dopad na les a jeho ekosystém, a podporuje biodiverzita.

Obnova lesov
Implementácia programov na obnovu vyrúbaných oblastí a výsadbu nových stromov Itauby, aby sa udržala populácia stromov a ich prirodzené prostredie.
Podpora lokálnych spoločenstiev
Zapojenie miestnych komunít do procesu ťažby, čím sa zabezpečí, že sú zohľadnené ich potreby a práva, a podporuje sa lokálny ekonomický rozvoj.
Minimalizácia dopadu na ekosystémy
Používanie techník ťažby, ktoré minimalizujú fyzický a environmentálny dopad na lesy, napríklad nízko impaktové ťažobné metódy.
Dlhodobé plánovanie
Vypracovanie a dodržiavanie dlhodobých plánov na správu a udržateľné využívanie lesov, aby sa zabezpečila ich trvalá udržateľnosť.
Zemmco Systems

Praktické tipy pre kupujúcich Itauby

Overenie certifikácie
Pri nákupe Itauby hľadajte certifikáciu, ako je FSC (Forest Stewardship Council), ktorá zaručuje, že drevo bolo získané z udržateľne spravovaných zdrojov.
Pôvod dreva
Zistite, odkiaľ drevo Itauba pochádza a aké postupy boli použité pri jeho ťažbe, aby ste sa uistili, že je to zodpovedný a etický zdroj.
Poznanie vlastností
Oboznámte sa s typickými vlastnosťami Itauby, ako sú farba, tvrdosť, a odolnosť proti poveternostným vplyvom, aby ste vedeli, čo očakávať od materiálu.
Dlhodobý pohľad
Rozhodnite sa, na aký účel bude Itauba použitá a uistite sa, že jej vlastnosti sú vhodné pre váš konkrétny projekt, napríklad pre exteriérový nábytok alebo stavebné aplikácie.

Často kladené otázky

Toto sú najčastejšie otázky našich klientov

Ako rozpoznať kvalitnú Itaubu?

Farba a vzhľad: Kvalitné Itauba má charakteristickú tmavohnedú až čiernu farbu, často s príťažlivými pruhmi. Drevo by malo mať rovnomernú farbu bez nežiaducich škvŕn alebo veľkých farebných variácií. Textúra a zrno: Pozrite sa na textúru a zrno dreva. Itauba by mala mať stredne hrubú textúru so zrnami, ktoré sú väčšinou rovné alebo mierne vlnité. Hustota a tvrdosť: Skontrolujte hustotu a tvrdosť dreva. Itauba je známa svojou vysokou hustotou a tvrdosťou, čo sa prejavuje v ťažkosti a pevnosti materiálu. Vlhkosť a sušenie: Kvalitné Itauba by malo byť dobre usušené, aby sa zabránilo budúcemu krúteniu alebo deformácii. Drevo by nemalo mať známky nadmernej vlhkosti. Povrchové defekty: Skontrolujte, či na dreve nie sú trhliny, dierky od hmyzu, alebo iné defekty, ktoré by mohli ovplyvniť jeho kvalitu alebo použitie. Certifikácia a pôvod: Pre kvalitné Itauba je dôležitá certifikácia, ktorá zaručuje jeho udržateľný pôvod. Overte si, či má drevo certifikát FSC alebo iné uznávané ekologické certifikácie. Vôňa a zvuk: Itauba nemá výraznú vôňu, ale pri poklepaní by malo vydávať pevný a zdravý zvuk, bez naznačenia dutin alebo slabosti.

Ako sa starať o Itaubu?

Čistenie: Pravidelne čistite Itauba mäkkou kefou alebo handričkou na odstránenie prachu a nečistôt. Pri hlbšom čistení použite jemný čistiaci prostriedok určený pre drevo. Ochrana pred vlhkosťou: Aj keď je Itauba odolná voči vlhkosti, je dobré chrániť ju pred dlhodobým vystavením extrémnej vlhkosti alebo stojatej vode. Olejovanie a voskovanie: Pravidelná aplikácia vhodného oleja alebo vosku môže pomôcť udržať povrch Itauby hladký a zvýrazniť jej prirodzenú farbu. Tento postup tiež poskytuje dodatočnú ochranu. Vyvarujte sa priamemu slnku: Dlhodobé vystavenie priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť vyblednutie farby Itauby. Ak je to možné, umiestnite výrobky z Itauby tak, aby boli chránené pred priamym slnkom. Vyhnite sa agresívnym chemikáliám: Pri čistení a údržbe sa vyhnite použitiu agresívnych chemikálií, ktoré by mohli poškodiť drevo alebo jeho povrchovú úpravu. Pravidelné kontroly: Pravidelne kontrolujte výrobky z Itauby na známky poškodenia alebo opotrebenia a podľa potreby vykonajte opravy alebo povrchové úpravy. Ochrana pred škodcami: Hoci Itauba je odolná voči škodcom, je dobré občas skontrolovať drevo, či nie je napadnuté termitmi alebo iným hmyzom. Prirodzená oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že podlahová krytina na povrchu zosivie. Na zachovanie prirodzenej farby dreva, ale taktiež na predĺženie jeho životnosti odporúčame používať špeciálny olej na vonkajšiu drevenú krytinu, napr. transparentný ochranný olej. Renovácia krytiny by sa mala vykonávať dvakrát za rok – pred zimou a po zime.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám ich zodpovieme.

Zemmco Systems

Kontaktujte nás

Pridajte sa k stovkám spokojných zákazníkov a úspešne dokončených projektov.